Första Maj i Kalmar: Låt de rika betala sin egen kris!

22 04 2009

FÖRSTA MAJ MED BOKCAFÉT
Vi blir av med jobben – De får bonusavtal
Låt de rika betala sin egen kris!

• Föredrag: KRISEN och vad som kommer sen
• Film: Så gör bagarna när det krisar
• Registret: när facket faktiskt TAR fajten…

Bokcafét i Kalmar bjuder in till föredrag, film och heta diskussioner kring den rådande krisen i ABF:s lokaler, Södra långgatan 62 (karta). Mårten från Motarbetaren håller föredrag om krisen med start klockan 14:00 och klockan 15:30 är det dags för film där Fackklubb 459 visas. Efter det är det dags för en film från Registret, som visar när facket faktiskt TAR fajten. Kaffe och kakor utlovas.

Alla arbetare är varmt välkomna!

Affisch:

Första Maj - låt de rika betala sin egen kris!

Första Maj - låt de rika betala sin egen kris!

Annonser
Bokcafét informerar

1 02 2009

SÅ HÄR SER DET UT I DAGSLÄGET
Vi kommer nu omstrukturera vår organisation efter höstens slitsamma aktiviteter. En styrelse har valts på ett grundande årsmöte och vi arbetar nu med projekt som ska hålla på i vår – och vi letar efter en ny lokal då hyresgästföreningen som upplät lokalplats åt oss, och andra föreningar, hamnat i konflikt med Kalmar Hem som står som ägare vilket i sin tur resulterat med att man stängt ner all åtkomst till lokalen. Vi jobbar nu på befintliga lösningar för att hålla igång vår verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Kulturföreningen Bokcafét i Kalmar kommer fortsätta arbeta med bildande och att vara en samlingsplats för arbetare -var så säker.

– Bokcafét i Kalmar

Luciaföredrag om fabriksdöden

21 12 2008
Nio tappra själar hade slitit sig från julstöket för att höra om ockuperade arbetsplatser och hur arbetarna hanterade nyliberalismens kris i Argentina 2001. Per Erik Persson från Malmö föreläste på ABF i Kalmar på självaste lucialördagen, 13 december.
Per-Erik berättade om sina besök på kakelfabriken Zanon, som tagits över av arbetarna när den gick i konkurs. Fabriken var en modern anläggning med hundratals anställda när den gick i konkurs 2001. Genom ockupationer lyckades arbetarna förhindra att maskiner och utrustning såldes och efter en tid kunde de starta fabriken själva. Sedan dess har de nyanställt flera hundra personer och höjt sina egna löner.
Vi fick också se film om ett hotell som tagits över av de anställda. De sköter nu driften helt och hållet själva och slåss nu med juridiska medel för att få behålla hotellet. Ett intressant inslag var en forskare/aktivist från USA som blivit förvånad över att det inte var mer politiskt intresserade som stod bakom ockupationerna, utan att det helt enkelt handlade om folk som slogs för sina jobb.
Skillnader och likheter
Vi drog en del paralleler till situationen i Sverige och konstaterade att det inte var så stor skillnad på arbetsplatserna i sig. Både hotellet och kakelfabriken var moderna arbetsplatser som lika gärna kunde legat i Sverige. Skillnaden låg snarare i traditioner och sätten att organisera sig fackligt.  Argentinarna har ockuperat fabriker förr genom historien. I Sverige har det visserligen förekommit bland annat våger av vilda strejker, men annars är det ovanligt att svenska arbetare agerar utanför lagens ramar. Det är oerhört svårt att tänka sig att svenska LO-fack idag skulle stödja den här typen av aktioner. LO-facken är helt och hållet inställda på arbetsrätt och juridik och kan inte tänka sig att ta till stridsåtgärder för att tex stoppa en fabriksnedläggning. Dessutom stoppas de av kollektivavtalen, som förbjuder stridsåtgärder utom när avtalet ska förhandlas om (typ vartannat eller vart tredje år). Därför är det svårt för radikala arbetare i Sverige att få stöd för tankar om att agera utanför ramarna.
Arbetsgivarens ledband
På kakelfabriken Zanon hade det före ockupationen funnits en fackförening som gick helt i arbetsköparnas ledband. När arbetarna där försökte starta en fristående fackklubb jagades de med blåslampa. De fick kommunicera med hemliga lappar och träffas på fritiden utanför jobbet. Om arbetsköparen fick reda på att någon var med i det nya facket fick denne sparken direkt. Efter nerälggningsbeskedet hade den nya fackklubben varit drivande i övertagandet av fabriken.Arrangörer för evenemanget var Bokcaféföreningen och Kalmar LS av SAC. Arrangörerna bjöd på glögg, pepparkakor och mackor.
BAKGRUND: Om Zanon-fabriken:
Arbetarna i keramikfabriken Zanón i provinsen Neuquén beslutar att ockupera sin arbetsplats. Zanon är idag det största av Argentinas återtagna företag. En imponerande fabrik med nästan 500 anställda. Man har efter övertagandet lyckats nästan dubblera antalet anställda samtidigt som produktionens kvantitet fortfarande ligger under den som var under den gamla ägaren. Arbetarna har också kunnat tredubbla sina löner. Med dessa siffror kan man ana hur mycket pengar som försvann till chefer, ledningar och aktieägare, men som idag kan betalas ut till dem som faktiskt står för produktionen.
Fabriken har fått en alldeles speciell status i staden Neuquen. Arbetarna säger att Zanon tillhör folket och fabriken drivs faktiskt med och för samhället. Ska en skola eller ett sjukhus byggas så ställer Zanonarbetarna upp med gratis keramik och man jobbar för att anställa människor från fattiga områden och långtidsarbetslösa.
Det primära målet för Zanon idag, berättar en av arbetarna, är inte att “höja våra löner, de är tillräckliga”. Utan målet är att kunna anställa fler människor för att minska arbetslösheten i Neuquen och på det sättet hjälpa människor ur misär och fattigdom. Jämför det med målen för ett vanligt toppstyrt företag där vinst är hela drivkraften och där anställda är en kostnad som till varje pris bör minimeras!
Föredrag om organiseringen av papperslösa i huvudstaden

18 11 2008
Organiseringen av papperslösa invandrare i Stockholm bevisar att det finns en framtid för kämpande fackföreningar. Det konstaterades när Skärholmens papperslösa kom till Kalmar och föreläste.
Lördag 8 november hade Bokcafét besök av Amalia och Angel från fackföreningen SAC. De båda har varit inblandade i kampen för papperslösa, främst i förorten Skärholmen utanför Stockholm.
Organiseringen av papperslösa i Stockholm är imponerande. Papperslösa invandrare är de kanske mest utsatta arbetarna i Sverige idag. På grund av den ständiga rädslan för utvisning är de lätta att utnyttja för hotell, restauranger, byggfirmor och andra företag. Men i Stockholm har under de senaste åren uppemot tusen papperslösa organiserat sig fackligt i SAC och lyckats få slut på slavlöner och osäkra anställningar. Arbetet i Skärholmen är ett av de mest imponerande exemplen på facklig organisering i modern tid och en förebild för dagens arbetarrörelse.
Föredraget hölls på spanska med Amalia som tolk. Trots vissa språksvårigheter blev det ett spännande möte där vi fick en djupare förståelse för papperslösas situation och svårigheterna och möjligheterna när för papperslösa att organiserar. Vi diskuterade också hur man skulle kunna nå ut till papperslösa i Kalmartrakten.
Före föredraget delade vi ut flygblad i centrala Kalmar om papperslösas situation och framgångarna i Skärholmen.
Flygblad och föredrag i Kalmar

1 11 2008

Lördagen den 25:e oktober bjöd Bokcafét i Kalmar i samarbete med Kalmar LS av SAC på en heldag som bestod av flygbladsutdelningar och föredrag.

Dagen inleddes med informationsspridning om ett historiskt åtal mot strejkvakter, Malmö26. Peter Jacobsson, som är en utav de åtalade, höll senare på dagen ett föredrag där han gick in på vad åtalet gick ut på och vad utgången kunde ha för konsekvenser för arbetarrörelsen i allmänhet och fackliga blockader i synnerhet. För mer information om åtalet hänvisar vi till www.malmo26.sac.se. Många uttryckte sina sympatier för de åtalade och sa att de skulle stödja  Malmö26 ekonomiskt. I övrigt ansåg det många som vidrigt att man ställer strejkvakter inför rätta.


Flygbladsutdelare i diskussion om åtalet


Flygbladet som delades ut

imgp1002
Peter Jakobsson föreläser om Malmö26

Flera hundra flygblad spreds i centrala i Kalmar under förmiddagen, och efter två timmar var alla flygbladen slut, då hade vi även passat på att sprida flertalet flygblad som informerade om det nyöppnade Bokcafét i staden och föredragsserien som vi bjuder på i höst.

Vid fjortontiden, efter lunch och uppsättande av bokbord i lokalen, började föredraget som hölls av Johannes Regell ifrån Västerviks socialistförening. Föredragshållaren inledde sitt föredrag med en genomgång av samhällets utveckling de senaste tjugo åren, där arbetarrörelsens landvinningar attackerats hänsynslöst. Regell gick även igenom hur LO-medlemmar allt mindre engagerar sig politiskt och att allt fler lämnar fackföreningarna. Han påpekade också att detta inte är någon konstig utveckling då fackföreningarna alltmer beter sig som försäkringsbolag och att partier och andra politiska grupperingar sysslar med andra frågor än att behandla den otrygghet som vi i arbetarklassen lever under.


Socialisternas bokbord

Vidare visade föredragshållaren på ”exemplet Västervik” där man gick igenom hur man i Västervik arbetat för att försöka bygga upp en slagkraftig arbetarrörelse igen. Man har bland annat arbetat konsekvent kring kamp mot nedskärningar, mot Electrolux flytt och kamp mot högerextremism. Regell ville också betona att man till skillnad från, enligt Västerviks socialistförening, många andra grupper i vänstern valt att arbeta kring få frågor istället för många frågor, och dessa har man då arbetat helhjärtat i. Dessa är: Försvaret av välfärden, rätten till arbete och antifascism. Vilket alla, enligt Regell, är traditionella, klassmässiga frågor som den traditionella arbetarrörelsen drivit men idag övergivit.

Föredraget skapade många intressanta diskussioner bland de tiotal besökare som dök upp, och överlag var alla överens om att läget för den svenska arbetarklassen är i högsta grad allvarligt, och även om åsikter skildes åt så skapade förhoppningsvis föredraget diskussioner som kommer pågå en tid framöver i Kalmar.

Vi i Bokcafét vill tacka Johannes Regell och Peter Jakobsson för deras intressanta och högaktuella föredrag! I övrigt vill vi rikta ett särskilt tack till matansvarige för den otroligt fina maten som bjöds på och alla besökare för skapandet av en mycket trevlig dag!

Bokcafét i Kalmar slår upp portarna

14 09 2008

BOKCAFÉT I KALMAR SLÅR UPP PORTARNA

Lagom till höstens intåg slår Bokcafét i Kalmar upp portarna till sin nya lokal ute i stadsdelen Norrliden på adress Två Bröders Väg 11H, VIOLEN. Vi inleder hösten med att bjuda på en rykande aktuell föredragsserie med högintressanta föredrag som  kan varma när vi nu går in i en mörkare period och kalla, blåa vindar blåser allt starkare i vårt avlånga land.

Bokcafét drivs huvudsakligen av medlemmar i Kalmar LS och har som syfte att vara en samlingsplats för alla arbetare. Vi vill skapa debatt om dagens samhällssystem, diskutera vardagsfrågor för att bättre förstå varandras livssituationer och vi tillsammans kan förbättra dem.

Vi förmedlar intressanta föredrag, litteratur, studier, diskussionsträffar och vill vara en mötesplats för arbetarklassen.

För en kollektiv kamp, för en bättre vardag och för ett bättre liv!
Bokcafét i Kalmar
https://bokcafetkalmar.wordpress.com

FÖREDRAGSSERIEN
Föredragsserien ser ut som följande (fler kan tillkomma och fler kan trilla bort, finns det risk för att något trillar bort så står det som preliminärt, besök för hemsida för uppdatering):

25/10, kl: 14.00: HUR KAN VI RÄDDA ARBETARRÖRELSEN?
Arrangörer: Bokcafét tillsammans med Kalmar LS
Bokcafét kommenterar:
Johannes Regell, fackföreningsordförande på Totebo AB och aktiv i Västerviks socialistförening, kommer för att föreläsa om om – och skapa diskussion kring – arbetarrörelsens problem och hur man vänder utvecklingen i dagens samhälle.

(preliminär) 25/10, 10:00 – Sent: STREJKVAKTER INFÖR RÄTTA – TORGMÖTE OCH FÖREDRAG I KALMAR
Arrangörer: Bokcafét tillsammans med Kalmar LS
Bokcafét kommenterar:
Kampanjen Malmö26 syftar på de 26 strejkvakter som greps då de höll en strejkkedja på Lilla Torg i Malmö den 1 december 2006. De 26 åtalas nu vid Malmö tingsrätt för en laglig varslad stridsåtgärd. Åtalet riskerar att kraftigt krympa handlingsutrymmet för kämpande fackföreningar. Kampanjen vill visa att vi kan slå tillbaka attacken och inte accepterar att våra rättigheter beskärs! Arbetarrörelsens historia har varit och är en ständig kamp för rättigheter och därefter en ständig kamp för att upprätthålla dessa – och också att ta nya marker. Malmö LS kommer till Kalmar och berättar om strejken, rättsprocessen, och om LS arbete för att skapa opinion mot åtalet.

Detta händer:
Torgmöte från ca 10.00 till  ca 12.00 i Kvarnholmen i Kalmar
Torgmöte från ca 13:00 till ca 14:00 i Norrliden i Kalmar
Sopplunch från 13:00 till 14:00 i Bokcafét i Kalmar
Föredrag Hur vi kan rädda arbetarrörelsen av Johannes Regell från ca 14:00 till ca 16-tiden
Föredrag Malmö 26 från ca 16-tiden till cirka ca 18:00

8/11, kl: 13:00 – ca 15:00: PAPPERSLÖSA VISAR VÄGEN – FACKETS FRAMTID FINNS BLAND DE MEST UTSATTA
Arrangör: Bokcafét tillsammans med Kalmar LS
Bokcafét kommenterar:
Papperslösa invandrare är de mest utsatta på den svenska arbetsmarknaden. På grund av rädsla för utvisning är dem lätta att utnyttja för hotell, restauranger, byggfirmor och andra arbetsköpare. Men i Stockholm har under de senaste åren uppemot tusen papperslösa organiserat sig fackligt i SAC – Syndikalisterna och lyckats få slut på slavlöner och osäkra anställningar. Hör medlemmar i Skärholmens LS av SAC berätta om kampen och framgångssagan.

13/12, 13:00 – 15:00: NÄR FABRIKERNA DÖR TAR DE ANSTÄLLDA ÖVER
Arrangör: Bokcafét tillsammans med Kalmar LS
Bokcafét kommenterar:
Fabriksdöden har återigen drabbat Kalmartrakten. Bräntorp och Kährs i Nybro och Forsheda i Mörbylånga är några exempel. Men runto i världen visar de uppsagda arbetare att ett nedläggningshot inte behöver innebära slutet. I Finland ockuperar man lunchrummet och i Argentina tar arbetarna över fabriken och driver den själva efter att ägarna gjort konkurs. Film och diskussion om fabriksdöd och fabriksockupationer.