Föredrag om organiseringen av papperslösa i huvudstaden

18 11 2008
Organiseringen av papperslösa invandrare i Stockholm bevisar att det finns en framtid för kämpande fackföreningar. Det konstaterades när Skärholmens papperslösa kom till Kalmar och föreläste.
Lördag 8 november hade Bokcafét besök av Amalia och Angel från fackföreningen SAC. De båda har varit inblandade i kampen för papperslösa, främst i förorten Skärholmen utanför Stockholm.
Organiseringen av papperslösa i Stockholm är imponerande. Papperslösa invandrare är de kanske mest utsatta arbetarna i Sverige idag. På grund av den ständiga rädslan för utvisning är de lätta att utnyttja för hotell, restauranger, byggfirmor och andra företag. Men i Stockholm har under de senaste åren uppemot tusen papperslösa organiserat sig fackligt i SAC och lyckats få slut på slavlöner och osäkra anställningar. Arbetet i Skärholmen är ett av de mest imponerande exemplen på facklig organisering i modern tid och en förebild för dagens arbetarrörelse.
Föredraget hölls på spanska med Amalia som tolk. Trots vissa språksvårigheter blev det ett spännande möte där vi fick en djupare förståelse för papperslösas situation och svårigheterna och möjligheterna när för papperslösa att organiserar. Vi diskuterade också hur man skulle kunna nå ut till papperslösa i Kalmartrakten.
Före föredraget delade vi ut flygblad i centrala Kalmar om papperslösas situation och framgångarna i Skärholmen.
Annonser
Flygblad och föredrag i Kalmar

1 11 2008

Lördagen den 25:e oktober bjöd Bokcafét i Kalmar i samarbete med Kalmar LS av SAC på en heldag som bestod av flygbladsutdelningar och föredrag.

Dagen inleddes med informationsspridning om ett historiskt åtal mot strejkvakter, Malmö26. Peter Jacobsson, som är en utav de åtalade, höll senare på dagen ett föredrag där han gick in på vad åtalet gick ut på och vad utgången kunde ha för konsekvenser för arbetarrörelsen i allmänhet och fackliga blockader i synnerhet. För mer information om åtalet hänvisar vi till www.malmo26.sac.se. Många uttryckte sina sympatier för de åtalade och sa att de skulle stödja  Malmö26 ekonomiskt. I övrigt ansåg det många som vidrigt att man ställer strejkvakter inför rätta.


Flygbladsutdelare i diskussion om åtalet


Flygbladet som delades ut

imgp1002
Peter Jakobsson föreläser om Malmö26

Flera hundra flygblad spreds i centrala i Kalmar under förmiddagen, och efter två timmar var alla flygbladen slut, då hade vi även passat på att sprida flertalet flygblad som informerade om det nyöppnade Bokcafét i staden och föredragsserien som vi bjuder på i höst.

Vid fjortontiden, efter lunch och uppsättande av bokbord i lokalen, började föredraget som hölls av Johannes Regell ifrån Västerviks socialistförening. Föredragshållaren inledde sitt föredrag med en genomgång av samhällets utveckling de senaste tjugo åren, där arbetarrörelsens landvinningar attackerats hänsynslöst. Regell gick även igenom hur LO-medlemmar allt mindre engagerar sig politiskt och att allt fler lämnar fackföreningarna. Han påpekade också att detta inte är någon konstig utveckling då fackföreningarna alltmer beter sig som försäkringsbolag och att partier och andra politiska grupperingar sysslar med andra frågor än att behandla den otrygghet som vi i arbetarklassen lever under.


Socialisternas bokbord

Vidare visade föredragshållaren på ”exemplet Västervik” där man gick igenom hur man i Västervik arbetat för att försöka bygga upp en slagkraftig arbetarrörelse igen. Man har bland annat arbetat konsekvent kring kamp mot nedskärningar, mot Electrolux flytt och kamp mot högerextremism. Regell ville också betona att man till skillnad från, enligt Västerviks socialistförening, många andra grupper i vänstern valt att arbeta kring få frågor istället för många frågor, och dessa har man då arbetat helhjärtat i. Dessa är: Försvaret av välfärden, rätten till arbete och antifascism. Vilket alla, enligt Regell, är traditionella, klassmässiga frågor som den traditionella arbetarrörelsen drivit men idag övergivit.

Föredraget skapade många intressanta diskussioner bland de tiotal besökare som dök upp, och överlag var alla överens om att läget för den svenska arbetarklassen är i högsta grad allvarligt, och även om åsikter skildes åt så skapade förhoppningsvis föredraget diskussioner som kommer pågå en tid framöver i Kalmar.

Vi i Bokcafét vill tacka Johannes Regell och Peter Jakobsson för deras intressanta och högaktuella föredrag! I övrigt vill vi rikta ett särskilt tack till matansvarige för den otroligt fina maten som bjöds på och alla besökare för skapandet av en mycket trevlig dag!