Bokcafét informerar

1 02 2009

SÅ HÄR SER DET UT I DAGSLÄGET
Vi kommer nu omstrukturera vår organisation efter höstens slitsamma aktiviteter. En styrelse har valts på ett grundande årsmöte och vi arbetar nu med projekt som ska hålla på i vår – och vi letar efter en ny lokal då hyresgästföreningen som upplät lokalplats åt oss, och andra föreningar, hamnat i konflikt med Kalmar Hem som står som ägare vilket i sin tur resulterat med att man stängt ner all åtkomst till lokalen. Vi jobbar nu på befintliga lösningar för att hålla igång vår verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Kulturföreningen Bokcafét i Kalmar kommer fortsätta arbeta med bildande och att vara en samlingsplats för arbetare -var så säker.

– Bokcafét i Kalmar

Annonser