Luciaföredrag om fabriksdöden

21 12 2008
Nio tappra själar hade slitit sig från julstöket för att höra om ockuperade arbetsplatser och hur arbetarna hanterade nyliberalismens kris i Argentina 2001. Per Erik Persson från Malmö föreläste på ABF i Kalmar på självaste lucialördagen, 13 december.
Per-Erik berättade om sina besök på kakelfabriken Zanon, som tagits över av arbetarna när den gick i konkurs. Fabriken var en modern anläggning med hundratals anställda när den gick i konkurs 2001. Genom ockupationer lyckades arbetarna förhindra att maskiner och utrustning såldes och efter en tid kunde de starta fabriken själva. Sedan dess har de nyanställt flera hundra personer och höjt sina egna löner.
Vi fick också se film om ett hotell som tagits över av de anställda. De sköter nu driften helt och hållet själva och slåss nu med juridiska medel för att få behålla hotellet. Ett intressant inslag var en forskare/aktivist från USA som blivit förvånad över att det inte var mer politiskt intresserade som stod bakom ockupationerna, utan att det helt enkelt handlade om folk som slogs för sina jobb.
Skillnader och likheter
Vi drog en del paralleler till situationen i Sverige och konstaterade att det inte var så stor skillnad på arbetsplatserna i sig. Både hotellet och kakelfabriken var moderna arbetsplatser som lika gärna kunde legat i Sverige. Skillnaden låg snarare i traditioner och sätten att organisera sig fackligt.  Argentinarna har ockuperat fabriker förr genom historien. I Sverige har det visserligen förekommit bland annat våger av vilda strejker, men annars är det ovanligt att svenska arbetare agerar utanför lagens ramar. Det är oerhört svårt att tänka sig att svenska LO-fack idag skulle stödja den här typen av aktioner. LO-facken är helt och hållet inställda på arbetsrätt och juridik och kan inte tänka sig att ta till stridsåtgärder för att tex stoppa en fabriksnedläggning. Dessutom stoppas de av kollektivavtalen, som förbjuder stridsåtgärder utom när avtalet ska förhandlas om (typ vartannat eller vart tredje år). Därför är det svårt för radikala arbetare i Sverige att få stöd för tankar om att agera utanför ramarna.
Arbetsgivarens ledband
På kakelfabriken Zanon hade det före ockupationen funnits en fackförening som gick helt i arbetsköparnas ledband. När arbetarna där försökte starta en fristående fackklubb jagades de med blåslampa. De fick kommunicera med hemliga lappar och träffas på fritiden utanför jobbet. Om arbetsköparen fick reda på att någon var med i det nya facket fick denne sparken direkt. Efter nerälggningsbeskedet hade den nya fackklubben varit drivande i övertagandet av fabriken.Arrangörer för evenemanget var Bokcaféföreningen och Kalmar LS av SAC. Arrangörerna bjöd på glögg, pepparkakor och mackor.
BAKGRUND: Om Zanon-fabriken:
Arbetarna i keramikfabriken Zanón i provinsen Neuquén beslutar att ockupera sin arbetsplats. Zanon är idag det största av Argentinas återtagna företag. En imponerande fabrik med nästan 500 anställda. Man har efter övertagandet lyckats nästan dubblera antalet anställda samtidigt som produktionens kvantitet fortfarande ligger under den som var under den gamla ägaren. Arbetarna har också kunnat tredubbla sina löner. Med dessa siffror kan man ana hur mycket pengar som försvann till chefer, ledningar och aktieägare, men som idag kan betalas ut till dem som faktiskt står för produktionen.
Fabriken har fått en alldeles speciell status i staden Neuquen. Arbetarna säger att Zanon tillhör folket och fabriken drivs faktiskt med och för samhället. Ska en skola eller ett sjukhus byggas så ställer Zanonarbetarna upp med gratis keramik och man jobbar för att anställa människor från fattiga områden och långtidsarbetslösa.
Det primära målet för Zanon idag, berättar en av arbetarna, är inte att “höja våra löner, de är tillräckliga”. Utan målet är att kunna anställa fler människor för att minska arbetslösheten i Neuquen och på det sättet hjälpa människor ur misär och fattigdom. Jämför det med målen för ett vanligt toppstyrt företag där vinst är hela drivkraften och där anställda är en kostnad som till varje pris bör minimeras!
Annonser
Flygblad och föredrag i Kalmar

1 11 2008

Lördagen den 25:e oktober bjöd Bokcafét i Kalmar i samarbete med Kalmar LS av SAC på en heldag som bestod av flygbladsutdelningar och föredrag.

Dagen inleddes med informationsspridning om ett historiskt åtal mot strejkvakter, Malmö26. Peter Jacobsson, som är en utav de åtalade, höll senare på dagen ett föredrag där han gick in på vad åtalet gick ut på och vad utgången kunde ha för konsekvenser för arbetarrörelsen i allmänhet och fackliga blockader i synnerhet. För mer information om åtalet hänvisar vi till www.malmo26.sac.se. Många uttryckte sina sympatier för de åtalade och sa att de skulle stödja  Malmö26 ekonomiskt. I övrigt ansåg det många som vidrigt att man ställer strejkvakter inför rätta.


Flygbladsutdelare i diskussion om åtalet


Flygbladet som delades ut

imgp1002
Peter Jakobsson föreläser om Malmö26

Flera hundra flygblad spreds i centrala i Kalmar under förmiddagen, och efter två timmar var alla flygbladen slut, då hade vi även passat på att sprida flertalet flygblad som informerade om det nyöppnade Bokcafét i staden och föredragsserien som vi bjuder på i höst.

Vid fjortontiden, efter lunch och uppsättande av bokbord i lokalen, började föredraget som hölls av Johannes Regell ifrån Västerviks socialistförening. Föredragshållaren inledde sitt föredrag med en genomgång av samhällets utveckling de senaste tjugo åren, där arbetarrörelsens landvinningar attackerats hänsynslöst. Regell gick även igenom hur LO-medlemmar allt mindre engagerar sig politiskt och att allt fler lämnar fackföreningarna. Han påpekade också att detta inte är någon konstig utveckling då fackföreningarna alltmer beter sig som försäkringsbolag och att partier och andra politiska grupperingar sysslar med andra frågor än att behandla den otrygghet som vi i arbetarklassen lever under.


Socialisternas bokbord

Vidare visade föredragshållaren på ”exemplet Västervik” där man gick igenom hur man i Västervik arbetat för att försöka bygga upp en slagkraftig arbetarrörelse igen. Man har bland annat arbetat konsekvent kring kamp mot nedskärningar, mot Electrolux flytt och kamp mot högerextremism. Regell ville också betona att man till skillnad från, enligt Västerviks socialistförening, många andra grupper i vänstern valt att arbeta kring få frågor istället för många frågor, och dessa har man då arbetat helhjärtat i. Dessa är: Försvaret av välfärden, rätten till arbete och antifascism. Vilket alla, enligt Regell, är traditionella, klassmässiga frågor som den traditionella arbetarrörelsen drivit men idag övergivit.

Föredraget skapade många intressanta diskussioner bland de tiotal besökare som dök upp, och överlag var alla överens om att läget för den svenska arbetarklassen är i högsta grad allvarligt, och även om åsikter skildes åt så skapade förhoppningsvis föredraget diskussioner som kommer pågå en tid framöver i Kalmar.

Vi i Bokcafét vill tacka Johannes Regell och Peter Jakobsson för deras intressanta och högaktuella föredrag! I övrigt vill vi rikta ett särskilt tack till matansvarige för den otroligt fina maten som bjöds på och alla besökare för skapandet av en mycket trevlig dag!