Flygblad och föredrag i Kalmar

1 11 2008

Lördagen den 25:e oktober bjöd Bokcafét i Kalmar i samarbete med Kalmar LS av SAC på en heldag som bestod av flygbladsutdelningar och föredrag.

Dagen inleddes med informationsspridning om ett historiskt åtal mot strejkvakter, Malmö26. Peter Jacobsson, som är en utav de åtalade, höll senare på dagen ett föredrag där han gick in på vad åtalet gick ut på och vad utgången kunde ha för konsekvenser för arbetarrörelsen i allmänhet och fackliga blockader i synnerhet. För mer information om åtalet hänvisar vi till www.malmo26.sac.se. Många uttryckte sina sympatier för de åtalade och sa att de skulle stödja  Malmö26 ekonomiskt. I övrigt ansåg det många som vidrigt att man ställer strejkvakter inför rätta.


Flygbladsutdelare i diskussion om åtalet


Flygbladet som delades ut

imgp1002
Peter Jakobsson föreläser om Malmö26

Flera hundra flygblad spreds i centrala i Kalmar under förmiddagen, och efter två timmar var alla flygbladen slut, då hade vi även passat på att sprida flertalet flygblad som informerade om det nyöppnade Bokcafét i staden och föredragsserien som vi bjuder på i höst.

Vid fjortontiden, efter lunch och uppsättande av bokbord i lokalen, började föredraget som hölls av Johannes Regell ifrån Västerviks socialistförening. Föredragshållaren inledde sitt föredrag med en genomgång av samhällets utveckling de senaste tjugo åren, där arbetarrörelsens landvinningar attackerats hänsynslöst. Regell gick även igenom hur LO-medlemmar allt mindre engagerar sig politiskt och att allt fler lämnar fackföreningarna. Han påpekade också att detta inte är någon konstig utveckling då fackföreningarna alltmer beter sig som försäkringsbolag och att partier och andra politiska grupperingar sysslar med andra frågor än att behandla den otrygghet som vi i arbetarklassen lever under.


Socialisternas bokbord

Vidare visade föredragshållaren på ”exemplet Västervik” där man gick igenom hur man i Västervik arbetat för att försöka bygga upp en slagkraftig arbetarrörelse igen. Man har bland annat arbetat konsekvent kring kamp mot nedskärningar, mot Electrolux flytt och kamp mot högerextremism. Regell ville också betona att man till skillnad från, enligt Västerviks socialistförening, många andra grupper i vänstern valt att arbeta kring få frågor istället för många frågor, och dessa har man då arbetat helhjärtat i. Dessa är: Försvaret av välfärden, rätten till arbete och antifascism. Vilket alla, enligt Regell, är traditionella, klassmässiga frågor som den traditionella arbetarrörelsen drivit men idag övergivit.

Föredraget skapade många intressanta diskussioner bland de tiotal besökare som dök upp, och överlag var alla överens om att läget för den svenska arbetarklassen är i högsta grad allvarligt, och även om åsikter skildes åt så skapade förhoppningsvis föredraget diskussioner som kommer pågå en tid framöver i Kalmar.

Vi i Bokcafét vill tacka Johannes Regell och Peter Jakobsson för deras intressanta och högaktuella föredrag! I övrigt vill vi rikta ett särskilt tack till matansvarige för den otroligt fina maten som bjöds på och alla besökare för skapandet av en mycket trevlig dag!

Annonser